• Współpraca i CSR

  Wiedza – Profesjonalizm – Ekologia

  Fundacja Odzyskaj Środowisko proponuje firmom, instytucjom oraz samorządom współpracę w zakresie prowadzenia kampanii ekologicznych, organizacji eventów, opracowanie koncepcji i realizację działań z zakresu Corporate Social Responsibility (społecznej odpowiedzialności biznesu), a także szkolenia z zakresu prawa odpadowego.

  Realizując działania związane z budowaniem świadomości ekologicznej, zabiegamy o to, by prezentowane tematy były przekazywane w sposób ciekawy i przystępny. Chcemy zainteresować słuchaczy i przekonać ich do zachowań proekologicznych lub – w przypadku szkoleń – w sposób prosty przedstawić nawet skomplikowane zagadnienia prawne.

  Proponowane tematy szkoleń i obszary działań:

  • recykling – idea, definicje, zasada 3R, praktyczne porady dla konsumentów – szkolenie dające przekaz, że: Recykling zaczyna się w domu
  • działania proekologiczne w domu i w biurze (ograniczanie ilości odpadów, efektywne korzystanie z wody i energii)
  • organizacja eventów np. festyny rodzinne/firmowe połączone z selektywną zbiórką odpadów, akcje dedykowane
  • działania informacyjne i edukacyjne dla mieszkańców gmin w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, popularyzacja PSZOK
  • publiczne kampanie edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/legalnego złomowania samochodów/prawidłowego
  • postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów
  • przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami i ekologii

  Fundacja współpracuje z Organizacjami Odzysku, przedsiębiorcami z branży recyklingu, firmami doradczymi i kancelariami prawnymi. Dzięki temu posiadamy dużą sieć kontaktów, zapewniamy własną specjalistyczną kadrę lub zewnętrznych ekspertów z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Jednocześnie, że względu na dobrą współpracę z Targami Kielce, możemy zaproponować profesjonalną obsługę konferencyjną na preferencyjnych warunkach.

  Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z Fundacją pod adresem milowym: kontakt@odzyskajsrodowisko.pl