• 01

  01/2013

  Projekt Szkolne Centrum Recyklingu

  System ELEKTRYCZNE ŚMIECI i Fundacja Odzyskaj Środowisko widzą w szkołach wielki potencjał. Wcześniejsza współpraca np. przy zbiórce publicznej na Dąb Bartek pokazała, że jest wielu zaangażowanych nauczycieli i uczniów. Pokazała także, że często w szkołach działają koła ekologiczne czy wolontariackie, które poszukują kierunków dla swoich działań.

  szkolne-centrum-recyklinguDrugi ważny aspekt to wielka rola szkoły jako miejsca edukacji – i to także ekologicznej. Dzięki pracy nauczycieli, dzieci i młodzież nie tylko sami zdobywają wiedzę na temat właściwych zachowań służących ochronie środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, ale także często przekazują tę wiedzę swoim rodzicom.

  Chcąc współuczestniczyć w kształtowaniu młodego, świadomego pokolenia, System ELEKTRYCZNE ŚMIECI i Fundacja Odzyskaj Środowisko przygotowują program dla szkół, który będzie obejmował zarówno edukację jak i faktyczne działania na rzecz ochrony środowiska.

  Szczegóły przedstawimy już wkrótce. Jeśli jednak już teraz Państwa szkoła prowadzi własne inicjatywy ekologiczne i chciałaby nawiązać współpracę z Fundacją, lub chcielibyście Państwo prowadzić w swojej szkole akcje recyklingowe, zbiórki baterii itp., prosimy o kontakt: kontakt@odzyskajsrodowisko.pl

  Strona internetowa projektu: www.szkolnecentrumrecyklingu.pl

  System Zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI

  System Zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI to nowy projekt firmy MB Recycling, będącej nie tylko zakładem przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ale także aktywnym organizatorem samego procesu zbierania odpadów elektrycznych od mieszkańców, firm i instytucji. ELEKTRYCZNE ŚMIECI to kontynuacja i rozwinięcie kampanii Świadomość i Możliwość. System koncentruje się na współpracy z samorządami w zakresie tworzenia dla mieszkańców miast i wsi łatwo dostępnych form zbierania elektrycznych śmieci. Są to:

  • Stałe punkty zbiórki
  • Zbiórki elektrycznych śmieci – mobilne (tzw. wystawki) i stacjonarne
  • Kontenery na drobny sprzęt RTV/AGD/IT
  • Odbiór indywidualny bezpośrednio od mieszkańców

  Więcej informacji na stronie: www.elektrycznesmieci.pl

  elektrycznesmieci

   

   

  powrót...