• Pomoc Ukrainie

    Od dłuższego czasu żyjemy wiadomościami z Ukrainy. Trudna sytuacja polityczna i gospodarcza naszego sąsiada dotyka ludności cywilnej. Cierpią osoby mieszkające na terenach, gdzie toczą (lub toczyły się) walki, cierpią przesiedleńcy, cierpią wszyscy mieszkańcy, na których odbija się kryzys ekonomiczny. Brakuje ubrań, leków, wody i żywności – rzeczy pierwszej potrzeby, ale także potrzeba większej pomocy dla osób, które musiały porzucić swój dom.

    Fundacja Odzyskaj Środowisko pragnie wesprzeć Ukrainę, poprzez organizację zbiórki publicznej „Pomoc Ukrainie”. Chcemy wykorzystać własne doświadczenie, zasoby i możliwości logistyczne, aby pomóc, a także zachęcać do pomocy innych.

    Więcej informacji na stronie: www.pomocukrainie.odzyskajsrodowisko.pl