Rozstrzygnięcie konkursu CYKNIJ W RECYKLING

Aż osiem osób zostało nagrodzonych w konkursie fotograficznym na temat recyklingu!

Konkurs CYKNIJ W RECYKLING zorganizowała Europejska Platforma Recyklingu przy współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko. Konkurs prowadzono od 10 października do 25 listopada 2015 r., a zadaniem uczestników było wykonanie dwóch zdjęć. Pierwsze z nich obrazować miało użytkowanie danego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, a drugie zdjęcie moment przekazania tego urządzenia do uprawnionego Punktu Odbioru.

Zadanie było trudne, bo organizatorzy wymagali niejako „dowodu rzeczowego” na przekazanie elektrycznych śmieci do recyklingu. Mimo to, do konkursu zgłoszono niemal 90 prac i to prac bardzo ciekawych i oryginalnych. Zdjęcia przedstawiały pozowane scenki, niektórzy uczestnicy się przebierali, niektórzy dopisywali zabawne hasła. Wszystko to służyć miało pokazaniu, że Punkt Odbioru to jedyne właściwe miejsce dla Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

W wyniku prac jury, przyznano jedną nagrodę pierwszego stopnia: bon na zakup sprzętu fotograficznego o wartości – 2000 zł. brutto, dwie nagrody drugiego stopnia: bony o jednostkowej wartości – 1200 zł. brutto oraz pięć nagród trzeciego stopnia: bony o jednostkowej wartości – 450 zł. brutto.

Pierwszą nagrodę otrzymała pani Magdalena Kosin za zabawną fotografię nawiązującą stylem do… PRL’u, a pełna lista nagrodzonych zdjęć znajduje się poniżej.

Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom, a laureatom gratulują wygranej!

Laureaci konkursu CYKNIJ W RECYKLING:

http://www.odzyskajsrodowisko.pl/cyknij-w-recykling/laureaci/

Regulamin prac jury konkursu CYKNIJ W RECYKLING

1. W terminie 3 dni od daty zakończenia konkursu każdy członek jury otrzymuje dostęp do wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu


2. W skład jury wchodzą:


Aleksandra Becmer (Europejska Platforma Recyklingu) – Przewodniczący Jury
Marta Nazaruk (Europejska Platforma Recyklingu)
Marta Szczecińska (Fundacja Odzyskaj Środowisko)

3. Każdy komplet zdjęć (tj. 2 zdjęcia w ramach jednego Zgłoszenia) ma przypisany indywidualny numer


4. Każdy z członków jury ocenia zdjęcie pod kątem trzech parametrów:


- sposób prezentacji Punktu Odbioru ZSEE oraz przekaz ekologiczny
- jakość zdjęcia, ostrość, kadrowanie
- walory artystyczne – kreatywność , poczucie humoru

5. Każdy z członków jury – w terminie 7 dni - przyzna każdemu zdjęciu ocenę punktową, dla każdego parametru w skali od 1 do 10, gdzie 1 stanowi ocenę najniższą, a 10 ocenę najwyższą.


6. Po ocenie przez trzech członków jury zostanie zliczona łączna punktacja dla każdego zdjęcia.


- Spośród ośmiu zdjęć, które uzyskały najwyższą punktację, jury – nie później niż do 25.12.2015 r. - wyłoni zwycięzców i przyzna następujące nagrody
- Jedną nagrodę pierwszego stopnia: bon o wartości – 2000 zł. brutto
- Dwie nagrody drugiego stopnia: bony o jednostkowej wartości – 1200 zł. brutto
- Pięć nagród trzeciego stopnia: bony o jednostkowej wartości – 450 zł. brutto

7. W przypadku rozbieżności czy wątpliwości dot. przyznania nagród, rozstrzyga głos Przewodniczącego Jury.


8. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród a także przyznania dodatkowych wyróżnień.


9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.odzyskajsrodowisko.pl

KOMUNIKAT DOT. ZAKOŃCZENIA KONKURSU

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się finałem konkursu CYKNIJ W RECYKLING, zgodnie z Regulaminem, zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 24.00. Po tym czasie nie będzie możliwości dodawania zdjęć.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczas zgłoszone prace, a maruderów zachęcamy do pilnego przesyłania zdjęć :)

Komunikat dot. fotomontaży

W związku z pytaniami uczestników konkursu dot. poniższego zapisu z Regulaminu:


"Stosowanie fotomontaży lub innych ingerencji w plik graficzny, edytowania i dokonywania zmian oryginalnego obrazu zdjęcia jest zakazane"


Informujemy, że intencją tego zapisu jest unikniecie edytowania i fotomontaży pozwalających na działania mające znamiona oszustwa tj. stworzenie za pomocą zaawansowanych programów do obróbki plików graficznych, zdjęcia prezentującego moment wyrzucenia elektrośmiecia w miejscu, gdzie uczestnik realnie NIE BYŁ i nie wyrzucił tam odpadu w postaci Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.


Dopuszczalna natomiast jest edycja mająca na celu poprawę jakości zdjęcia (nasycenie kolorów, jasność, kontrast, kadrowanie itp.), dodawanie „dymków” np. z tekstem lub innych znaków graficznych, czy też wykonanie kolażu z kilku zdjęć. Przy czym kolaż rozumiany jest jako kompozycja z kilku zdjęć z tą samą osobą i z tym samym urządzeniem elektronicznym.


Wyżej wymienione modyfikacje w myśl Regulaminu nie stanowią ingerencji w oryginalny obraz, czyli w sytuację używania urządzenia elektrycznego (zdjęcie PRZED), a następnie wyrzucania elektrośmiecia (zdjęcie PO) oraz w wizerunek osoby będącej na zdjęciu.


W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: konkurs@odzyskajsrodowisko.pl

Udział Szkół/instytucji – informacja

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości udziału szkół, instytucji oraz firm w konkursie Cyknij w Recykling, Organizatorzy informują, że podmioty te mogą brać udział w Konkursie.


Każda szkoła, firma, czy instytucja zgłaszająca zdjęcie do Konkursu, wyznacza jedną osobę, która będzie reprezentantem danego podmiotu. Tym samym w Formularzu Zgłoszeniowym wystarczy tylko zaznaczyć odpowiednie pole, aby zgłoszenie osób prawnych zostało uznane za prawidłowe i brało udział w Konkursie.